Regler

Vad säger reglerna?

Tävlingsledningen, golfklubbarna, golfdistrikten etc. har nu möjligheten att införa en lokal regel som tillåter användning av avståndsmätare vid tävling.
– Uppskattningsvis tillåter ungefär hälften av Sveriges klubbar redan avståndsmätare och förmodligen följer resten efter, säger Thorsten Hellmark, som jobbar på SGF:s verksamhetsområde för Tävling- och Idrottsutveckling.

Vad som inte är tillåtet att använda under definitionen avståndsmätare är en så kallad ”slope-funktion”. Den innebär att golfkikaren eller GPS:en även har en funktion som kan mäta höjdskillnader. Utöver det finns ibland funktioner som temperatur-, vind- och lutningsinstrument och även dessa är inte tillåtna. För att du inte ska köpa en kikare med icke tillåtna funktioner, var då nog att välja en kikare som inte har någon “slope-funktion”.

Enligt grundregeln är det inte tillåtet att använda apparater som kan mäta avstånd – se texten i Regel 14-3b. Däremot ges möjligheten att för en tävlingsledning, införa en lokal regel som tillåter spelare att använda hjälpmedel som endast mäter eller bedömer avstånd.

Hör du till skaran som använder din Smart Phone (Iphone, Android el. dylikt) som avståndsmätare?
Då bör du vara extra uppmärksam på att denna typ av avståndsmätare allt som oftast INTE är tillåten. Det är nämligen vanligt förekommande att förprogrammerade program eller “appar” inte går att ta bort från telefonen. Läser man reglerna noggrant nämns det att det inte får finnas några otillåtna funktioner tillgängliga, oavsett om du använder dem eller ej.

Regelboken

Anmärkning till regel 14-3 Svenska

Note to rule 14-3 English

R&A USGA Joint Statement

Har du ytterligare regelfrågor angående avståndsmätare?
Kontakta kundtjänst på  info@golfmeter.se så besvarar vi efter förmåga!

Läs relaterade artiklar:
SGF tillåter avståndsmätare
Nordea Tour godkänner avståndsmätare

Lär dig mer om golfens alla regler via Golfteori.se!